Co znamená F1, F2, F3... a SBT?

Písmeno F pochází z Latinského slova filius v překladu "syn". Význam písmene F se vztahuje k genetické sekvenci generací koček. Tudíž jednoduše řečeno první vrh koťat jejichž otec je serval a matka kočka domácí se nazývá F1. Tito potomci v sobě nosí nejméně 50% znaků divokého servala. Pokud byl serval zkřížen s kočkou plemene savannah jsou pochopitelně znaky jejich potomků F1 daleko výraznější.

Kočky F1 - F4, vyžadují zvláštní péči a dosahují velikosti v průměru o dva a půl násobek větší než běžná domácí kočka. Kocouři jsou ve většině případů do čtvrté generace neplodní.

  • F1 = serval "rodič" X kočka domácí "rodič" (Kotě má jednoho z rodičů servala.)
  • F2 = F1 "rodič" X kočka domácí "rodič" (Kotě má servala jako dědečka.)
  • F3 = F2 "rodič" X kočka domácí "rodič" (Kotě má servala jako pradědečka.)
  • F4 = F3 "rodič" X kočka domácí "rodič" (Kotě má servala jako pra-pradědečka.)

Výše uvedený odchov savanové kočky není však ještě plně uznáván. To až v případě, že má potomek min. již po třetí generaci v rodokmenu oba rodiče přímo savannah. Zároveň musí být min. čtyři generace vzdálen od původního předchůdce servala. Takto vyšlechtěná savanová kočka získává označení SBT.

Cílem tohoto šlechtění je tedy čistokrevná kočka domácí savannah, která v sobě nese neobvyklé prvky a zbarvení. Chovatelé museli tvrdě pracovat a být velmi trpělivý, aby dosáhli stavu SBT. V tomto stavu je kočka mezinárodní organizací koček TICA již plně uznávanou čistokrevnou domácí kočkou s rodokmenem, která je plně způsobilá k účasti ve výstavních soutěží. 

Následující příklad popisuje kroky potřebné k postupu do stavu SBT:

  • F1 A = Serval "rodič" X domácí SBT Savannah "rodič" (Jeden z rodičů je serval)
  • F2 B = F1 "rodič" X domácí SBT Savannah "rodič" (Kotě má servala jako dědečka.)
  • F3 C = F2 "rodič" X domácí SBT Savannah "rodič" (Kotě má servala jako pradědečka.)
  • F4 SBT = F3 "rodič" X domácí SBT Savannah "rodič" ( Serval je jako pra-pradědeček.)

Před získání SBT prochází kočka ještě označením A, B, C. Tyto zkratky jsou součástí registračního kódu Mezinárodní organizace TICA.

A - Znamená, že jeden z rodičů je savannah.

B - Znamená, že oba rodiče jsou savannah a jeden prarodič je savannah.

C - Znamená, že poslední tři generace tvoří savanové kočky.

Příklady:

(Kočka x Kocour = Koťata)

F1 A x F5 A = F2 B Koťata                              F2 B x F5 B = F3 C Koťata

F2 A x F5 C = F3 B Koťata                             F2 B x F5 SBT = F3 C Koťata

F3 C x F5 C = F4 SBT Koťata                         F4 SBT x F5 SBT = F5 SBT Koťata

F2 B x F5 A = F3 B Koťata                              F3 B x F5 SBT = F4 C Koťata

F4 B x F5 C = F5 C Koťata                              F5 C x F5 SBT = F6 SBT Koťata

F5 B x F5 C = F6 C Koťata                              F1 A x nepříbuzné plemeno = F2 A Koťata


Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay